erfenis (3 gevonden)

Dutch kaveling van de erfenis / kavelen van de erfenis / gekavelde erfenis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - verdelen van een erfenis bij de rechter.Deel deze pagina met:      
Dutch nalatenschap / erfenis English inheritance / estate

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht (erfrecht) - vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden.


onderdeel zuivere aanvaarding van nalatenschap

onderdeel beneficiaire aanvaarding / aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Artikel 6 Boek 4 BW:

In dit Boek wordt onder de waarde van de goederen der nalatenschap verstaan de waarde van die goederen op het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater, waarbij geen rekening wordt gehouden met het vruchtgebruik dat daarop krachtens afdeling 1 of 2 van titel 3 kan komen te rusten.

Deel deze pagina met:      
Dutch verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - na toestemming van de kantonrechter de nalatenschap met een notarieel zegel afsluiten zodat de nalatenschap in afwachting van de verdeling ervan is veilig gesteld.


tegenstelling verbreking van verzegeling / ontzegeling / ontzegelen / ontzegeld

nadere verklaring boedelnotaris

Artikel 658 Rv:

1Zaken die tot een nalatenschap of een gemeenschap waarop afdeling 2 van titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is behoren kunnen worden verzegeld met verlof van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de verzegeling moet plaatsvinden. De verzegeling geschiedt door een bij dit verlof aan te wijzen notaris met diens zegel. Tegen het verlof is geen hogere voorziening toegelaten.
2De notaris kan een bewaarder van de gelegde zegels aanstellen.

Deel deze pagina met: