NL
NL
  U zocht naar: betwisten

  Verklaring:

  betwisting / betwisten / betwist: Eng.: challenge / dispute: procesrecht - ontkennen, bestrijden. hierarchische verhouding weerlegbaar / weerleggen nadere verklaring quod non

  betwisting / betwisten / betwist: faillissementsrecht - aanvechten van bepaalde schuldvorderingen of de daaraan vermeende rechten van voorrang of retentie.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - <Disclaimer Sitemap
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"