quod non (1 gevonden)

Dutch quod non

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (advocatuur) - Latijn: hetgeen niet het geval is. Door advocaten en deurwaarders in schriftelijke stukken gebruikte kreet om iets uitdrukkelijk te ontkennen. In zinsverband te begrijpen als: "maar niet heus". Bijv. de wederpartij stelt dat de overeenkomst van 1 januari jl. dateert - ~ - en beroept zich daarom op (..).


nadere verklaring betwisting / betwisten / betwist

niet gelijk aan quid pro quo


Deel deze pagina met: