zaakvorming / (oneigen.) zaaksvorming / specificatio (1 gevonden)

Dutch zaakvorming / (oneigen.) zaaksvorming / specificatio

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - wijze van eigendomsverkrijging, door vorming van meerdere zaken of wanneer een zaak tot een andere zaak wordt hervormd.


nadere verklaring vruchtgebruik

nadere verklaring zaaksvervanging

Artikel 16 Boek 5 BW:

1. Indien iemand uit een of meer roerende zaken een nieuwe zaak vormt, wordt deze eigendom van de eigenaar van de oorspronkelijke zaken. Behoorden deze toe aan verschillende eigenaars, dan zijn de vorige twee artikelen van overeenkomstige toepassing.
2. Indien iemand voor zichzelf een zaak vormt of doet vormen uit of mede uit een of meer hem niet toebehorende roerende zaken, wordt hij eigenaar van de nieuwe zaak, tenzij de kosten van de vorming dit wegens hun geringe omvang niet rechtvaardigen.
3. Bij het verwerken van stoffen tot een nieuwe stof of het kweken van planten zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing.

Deel deze pagina met: