wilsovereenstemming / consensus (1 gevonden)

Dutch wilsovereenstemming / consensus English consensus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - wederzijdse instemming van partijen.


hierarchische verhouding hoger wederkerige overeenkomst

33 Boek 3 BW.

Artikel 217 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.
2De artikelen 219-225 zijn van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit het aanbod, uit een andere rechtshandeling of uit een gewoonte.

Deel deze pagina met: