NL
NLwetsontwerp


Verklaring:
wetsontwerp: Eng.: bill: staatskundig - politiek - ontwerp voor een wet voordat deze door het parlement is goedgekeurd. hierarchische verhouding wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)

wetsontwerp: Eng.: bill: wet- en regelgeving - politiek - ontwerp voor een wet voordat deze door het parlement is goedgekeurd. hierarchische verhouding wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)

wetsontwerp: Eng.: bill: staatsrecht - de wet zoals die eruit ziet voordat hij als wet wordt afgekondigd. hierarchische verhouding initiële wetsvoorstel nadere verklaring Memorie van Toelichting (MvT)


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"