wet in materiële zin (1 gevonden)

    Deutsch Recht
    French législation
    Spanish legislación
    Italian giurisprudenza
    Polish prawo

staatsrecht - algemene rechtsregel waaraan burgers gebonden zijn en die afkomstig is van een overheidsorgaan dat bevoegd is tot het maken van die regel. Bijv. een wet in formele zin, AMvB of verordening van lagere overheden is ~.


nadere verklaring rechtsregels

tegenstelling formele wet / formele wetten (mv.) / wet in formele zin

onderdeel materieel privaatrecht


Deel deze pagina met: