welvaart (4 gevonden)

    Deutsch Sozialstaat
    French État providence
    Spanish estado de bienestar
    Italian stato sociale
    Polish państwo opiekuńcze

staatsrecht (politiek) - samenleving waarin de overheid via wetgeving en financiële middelen zorgt voor het sociaaleconomisch welzijn van de burgers. Bijv. in zijn notitie 'Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen' beschrijft minister De Geus (SZW) de visie van het kabinet op een ~ die ook in de toekomst betaalbaar ('solide') is en bestaanszekerheid kan bieden aan mensen die het echt niet lukt om aan de slag te komen ('solidair'). (2004)


tegenstelling nachtwakerstaat


Deel deze pagina met:      
Dutch welvaart English prosperity

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (economie) - meten van de rijkdom van mensen.Deel deze pagina met:      
Dutch welvaartsspreiding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (economie) - verspreiding van rijkdom over de bevolking; ~ is een zorg van de overheid.


Artikel 20 Gw:

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Deel deze pagina met:      
Dutch welvaartsvastheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (economie) - toestand waarin de hoogte van sociale uitkeringen en pensioenen evenredig groeien met de welvaart. In de loop van de jaren 80 van de vorige eeuw werd het bestaansminimum regelmatig sneller verhoogd dan het tempo van de inflatie, maar in de jaren 90 stopte men met die aanpassingen. Van die tijd was het bestaansminimum niet meer welvaartsvast.Deel deze pagina met: