vrijspreken (1 gevonden)

Dutch vrijspreken English to acquit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - oordelen door de rechter dat het tenlastegelegde feit niet wettig en overtuigend bewezen is. Gevolg is dat de verdachte vrijuit gaat.


Artikel 352 WvSv:

[1.] Acht de rechtbank niet bewezen dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij.
[2.] Acht de rechtbank het feit bewezen, doch dit niet te zijn een strafbaar feit of den verdachte deswege niet strafbaar, dan ontslaat zij hem van alle rechtsvervolging te dier zake. In het geval, bedoeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht, kan zij tevens een maatregel opleggen als voorzien in artikel 37, 37a, 37b of 77s van het Wetboek van Strafrecht, indien de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld.

Deel deze pagina met: