vrije beschikking (1 gevonden)

    Deutsch Ermessensentscheidung
    French décision discrétionnaire
    Spanish decisión discrecional
    Italian decisione discrezionale
    Polish decyzja uznaniowa

bestuursrecht - het overheidslichaam heeft ruime vrijheid in de wijze waarop zij besluit;een persoon kan er mee doen wat hij wil. Bijv. hij heeft de ~ over de auto.


nadere verklaring beschikkingsbevoegdheid

nadere verklaring gebonden beschikking

1:3 AWB.
Deel deze pagina met: