voorwaardelijk sepot (1 gevonden)

Dutch voorwaardelijk sepot English conditional nolle prosequi

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (strafprocesrecht) - beslissing van het Openbaar Ministerie dat zij niet (verder) zal vervolgen als de verdachte bereid is een transactie te betalen of een taakstraf uit te voeren. Het ~ is vaak onderwerp van gesprek in een zgn. TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie).


nadere verklaring afdoening buiten proces / afdoen buiten proces / buiten proces afgedaan

niet gelijk aan voorlopig sepot / voorlopig seponeren / voorlopig geseponeerd


Deel deze pagina met: