verdichtsel (1 gevonden)

Dutch verdichtsel / verdichtsels (mv.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - iets dat verzonnen, niet waar is. Bijv. als iemand door een samenweefsel van ~ bewogen wordt om iets af te geven kan er sprake zijn van bedrog.


Artikel 326 WvSr:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met: