verbruiksbelasting (1 gevonden)

Dutch accijns / (mv.) accijnzen / verbruiksbelasting English excise duty

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (belastingrecht) - kostprijsverhogende belasting die de overheid heft op zaken waarvan zij het gebruik probeert af te remmen, zoals tabak, alcohol en benzine. Verbruiksbelasting door het Rijk geheven krachtens bijzondere wetten.Deel deze pagina met: