verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen (1 gevonden)

Dutch verboden rechtshandeling / (mv.) verboden rechtshandelingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - handeling die een bepaald gevolg beoogt maar die door de inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. ~ is ongeldig. Bijv. een contract om een persoon te laten liquideren.


40 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: