vennootschap onder firma (VOF) (1 gevonden)

Dutch vennootschap onder firma (VOF) English partnership under a common firm

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - maatschap tot uitoefening van een bedrijf dat is aangegaan onder een gemeenschappelijke naam; ~ is een commercieel samenwerkingsverband tussen rechtspersonen of natuurlijke personen, maar is geen zelfstandige juridische entiteit. De ~ kan failliet worden verklaard, maar dit faillissement zal tevens een faillissement van de individuele partners van de ~ impliceren.


tegenstelling privaatrechtelijke rechtspersoon

Artikel 16 Wvk:

De vennootschap onder eene firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan.


Artikel 22 Wvk:

De vennootschappen onder eene firma moeten worden aangegaan bij authentieke of bij onderhandsche akte, zonder dat het gemis eener akte aan derden kan worden tegengeworpen.

Deel deze pagina met: