uitzonderingsrecht (2 gevonden)

Dutch uitzonderingsrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vóór de Tweede Wereldoorlog werd het bestuursrecht in de regel gezien als recht dat derogeerde aan het 'algemene' privaatrecht. Dit betekende dat het bestuursrecht te boek stond als ~ dat door de wetgever enkel tot stand werd gebracht in aanvulling op het algemene of 'gemene' privaatrecht dat de rechtsrelaties tussen burgers onderling (en tussen overheid en burger) reguleerde. (Schlössels en Stroink)Deel deze pagina met:      
Dutch uitzonderingsrecht / bijzonder recht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (oorlogsrecht) - rechtsgebied dat als uitzondering op een ander, vaak algemener rechtsgebied geldt. Bijv. de Amsterdamse hoogleraar Vegting zag het administratief recht als uitzonderingsrecht op het civiele recht;recht(sgebied) dat geen enkel recht boven zich duldt, het algemene recht aan zichzelf onderwerpt en zelfs nieuw recht kan doen ontstaan. Bijv. oorlogsrecht.Deel deze pagina met: