tongzoenen (1 gevonden)

Dutch tongzoen / tongzoenen / getongzoend

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - in het arrest HR 21 april 1998, NJB 1998, 78 werd bepaald dat er sprake was van verkrachting in het geval van een man die zijn tong bij een andere man tegen diens wil in de mond had gestoken en gehouden. Volgens de Hoge Raad kunnen ook ogenschijnlijk minder ernstige vormen van binnendringen met een seksuele strekking als een ingrijpende aanranding van de lichamelijke integriteit worden ervaren, en kunnen dergelijke handelingen even kwetsend zijn als gedwongen geslachtsgemeenschap.


Artikel 242 WvSr:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met: