NL
NLtoezichthouder


Verklaring:
markttoezichthouder: post- en telecommunicatierecht - officiëe instantie die controleert of de regels die gelden in een bepaalde branche worden nageleefd. Bijv. de OPTA is ~ op de post- en telecommunicatiemarkt.

toezichthouder: Eng.: supervisor / supervisory authority: rechtswetenschap - instantie die toezicht moet houden, die moet controleren of bepaalde regels wel nageleefd worden. Bijv. bij het College bescherming persoonsgegevens is de ~ m.b.t. de privacy-regels neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
wet- en regelgeving Art. 20 wtk, Art. 34 wte 1995


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"