timesharing (1 gevonden)

Dutch timesharing

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vastgoedrecht) - Engels: delen van tijd. De koop van deeltijd gebruiksrechten van onroerende zaken; overeenkomst op grond waarvan men het recht tot deeltijd gebruik van onroerend goed verkrijgt.


Artikel 198 onBW:

1. De artikelen 48a-48e en 48g van Boek 7 zijn niet van toepassing op overeenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van deze bepalingen zijn gesloten.
2. Artikel 48f van Boek 7 is van toepassing vanaf het tijdstip waarop het in werking treedt.

Deel deze pagina met: