strafregister (1 gevonden)

Dutch strafregister English punishment register

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - register waarin wordt bijgehouden wie wanneer verdacht werd van welk strafbaar feit en de afhandeling daarvan (sepot, vrijspraak of veroordeling).


onderdeel strafblad / documentatie

nadere verklaring sepot / (oneigen.) seponering / seponeren / geseponeerd

Artikel 6 wjd:

Een strafblad wordt uit het strafregister verwijderd indien na vernietiging van het gewijsde geen straf of maatregel wordt opgelegd.


Artikel 7 wjd:

1. Een strafblad wordt uit het strafregister verwijderd na verloop van een termijn van vier jaren.
2. De termijn beloopt acht jaren indien bij de veroordeling is opgelegd gevangenisstraf of plaatsing in een rijkswerkinrichting.
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de rechter met toepassing van artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht heeft bepaald, dat de straf of straffen geheel niet zullen worden ten uitvoer gelegd en een last tot herroeping voor het geheel of voor een deel niet is gegeven.
4. In geval bij de veroordeling de doodstraf is opgelegd, doch deze bij wege van gratie wordt omgezet in een andere straf, wordt voor de toepassing van de artikelen 7-9 gerekend, dat een straf is opgelegd, zoals in het besluit, waarbij de omzetting wordt geregeld, is bepaald.

Deel deze pagina met: