softwarelicentie (1 gevonden)

Dutch softwarelicentie English software license

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (algemeen) - schriftelijke toestemming van de eigenaar/maker van de programmatuur om daarvan rechtmatig gebruik te mogen maken. Naleving van de ~, in het bijzonder die van Microsoft en Adobe, wordt door de Business Software Alliance gecontroleerd.


nadere verklaring licentie / licentiƫren / gelicentieerd

Artikel 26b Auteurswet:

Partijen zijn verplicht de onderhandelingen over de toestemming voor de gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, te goeder trouw te voeren en niet zonder geldige reden te verhinderen of te belemmeren.

Deel deze pagina met: