NL
NLsecundair


Verklaring:
secundair: Eng.: secondary: rechtswetenschap - bijkomend, niet zijnde de hoofdzaak. tegenstelling subsidiair (subs.)

secundair besluit: bestuursrecht - het naar aanleiding van een bezwaar (of administratief beroep) genomen besluit.

secundair gemeenschapsrecht: internationaal recht - het recht dat door de gemeenschapsorganen van de Europese gemeenschappen tot stand is gebracht op basis van krachtens het primaire gemeenschapsrecht gegeven bevoegdheden.

secundaire arbeidsvoorwaarden: arbeidsrecht - werktijden, werkomstandigheden, vakantieregelingen, medezeggenschap.

secundaire bank: bankrecht - kredietbemiddelende bank (hypotheekbanken). Deze banken kunnen geen geld scheppen. (bron: nrc.nl)

secundaire causaliteit: bewijsrecht - de vraag in welke mate de gevolgen aan een (onrechtmatige) gedraging, en dus de veroorzaker, kunnen worden toegerekend. In geval van opzet wordt zowel primaire als ~ tussen daad, ongeval en schade snel aangenomen.

secundaire deviantie: rechtswetenschap - toenemend afwijkend gedrag van een persoon doordat zijn omgeving hem als crimineel stigmatiseert (sneeuwbaleffect van stigmatisering). nadere verklaring discriminatie / discrimineren / gediscrimineerd


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"