samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting (1 gevonden)

Dutch samenwoning / samenwonen / samengewoond / samenwoningsverplichting English live together out of wedlock

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - gehuwden en geregistreerde partners hadden vroeger de plicht om met elkaar samen te wonen. Tot 22 juni 2001 opgenomen in art 1:83 BW;ongehuwd samenwonen.


nadere verklaring samenlevingsovereenkomst


Deel deze pagina met: