roerende zaak / roerende zaken (mv.) (1 gevonden)

Dutch roerende zaak / roerende zaken (mv.) English movable choses

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (vermogensrecht) - tilbaar, stoffelijk object.


nadere verklaring volle eigendom

nadere verklaring onroerend goed / onroerende zaak

3 Boek 3 BW.

Artikel 4 Boek 5 BW:

Hij die een aan niemand toebehorende roerende zaak in bezit neemt, verkrijgt daarvan de eigendom.

Deel deze pagina met: