rehabiliteren (1 gevonden)

Dutch rehabilitatie / rehabiliteren / gerehabiliteerd

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht (insolventierecht) - eerherstel na faillissement. Nadat een faillissement met een akkoord met de erkende schuldeisers is geƫindigd, mag de schuldenaar een verzoek van ~ inleveren bij de rechtbank, die het faillissement heeft berecht. De schuldenaar moet bij dat verzoek bewijzen dat alle erkende schuldeisers, ten genoegen van elk hunner, zijn voldaan. De rechtbank spreekt de ~ in het openbaar uit.


Artikel 206 Fw:

Nadat het faillissement overeenkomstig de artikelen 161 of 193 geëindigd is, is de schuldenaar of zijn zijne erfgenamen bevoegd een verzoek van rehabilitatie in te leveren bij de rechtbank, die het faillissement heeft berecht.


Artikel 212 Fw:

Het vonnis, waarbij de rehabilitatie wordt toegestaan, wordt ter openbare terechtzitting uitgesproken, terwijl mede daarvan aanteekening geschiedt in het in artikel 19 bedoelde register.

Deel deze pagina met: