ras (7 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - bij wet geregelde hulpverlening door burgers bij de opsporing van misdrijven of georganiseerde criminaliteit. De ~ kan bestaan uit stelselmatige informatieverschaffing, burgerinfiltratie en pseudokoop of -dienstverlening. De wettelijke basis voor ~ is een gevolg van de misstanden die bij de parlementaire enquête naar opsporingsbevoegdheden naar boven zijn gekomen. (bron: Jörg/Kelk)

126v WvSv.

126w WvSv.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - of ministriële contraseign. Nadat de koning een wetsvoorstel heeft bekrachtigd, volgt op grond van de ministriële verantwoordelijkheid handtekening door de verantwoordelijke minister, waardoor het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

hierarchische verhouding hoger afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten

nadere verklaring digitale handtekening

47 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (politiek) - infrastructuur ten behoeve van verkeer en vervoer in de vorm van wegen, spoorwegen, waterwegen en luchthavens en bijbehorende voorzieningen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


informatierecht (telecomrecht) - vergunning die onder de oude Wet op de telecommunicatievoorzieningen de aanleg en het gebruik van huurlijnen regelt. Naast twee landelijke vergunningen hebben er bij de interim-wetgeving tijdelijk regiovergunningen bestaan. Die golden voor een beperkt geografisch gebied. Het vergunningenstelsel is met de komst van de Telecommunicatiewet vervangen door een systeem van registratie. (bron: OPTA)


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (mensenrechten) - groep mensen, dieren of planten die zich door dezelfde erfelijke eigenschappen onderscheiden van andere groepen van dezelfde biologische soort, vaak wordt ook met ras bedoeld een andere huidskleur. Bijv. de mensen met een zwarte huidskleur werd het in Zuidafrika tijdens de Apartheid verboden bepaalde gebieden te betreden.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - tegen het einde van de zestiende eeuw deden de eerste commune gevangenissen hun intrede. Het ~ was een dergelijke gevangenis voor mannen, alwaar ze hout moesten raspen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht (mensenrechten) - verschil maken in de behandeling tussen personen van verschillende huidskleur (ras). Bijv. ~ is verboden in de grondwet.

Artikel 1 GW:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.1489 seconds.