ras (7 gevonden)

Dutch burgerassistentie English civil assistance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - bij wet geregelde hulpverlening door burgers bij de opsporing van misdrijven of georganiseerde criminaliteit. De ~ kan bestaan uit stelselmatige informatieverschaffing, burgerinfiltratie en pseudokoop of -dienstverlening. De wettelijke basis voor ~ is een gevolg van de misstanden die bij de parlementaire enquête naar opsporingsbevoegdheden naar boven zijn gekomen. (bron: Jörg/Kelk)


126v WvSv.

126w WvSv.
Deel deze pagina met:      
Dutch contraseign

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - of ministriële contraseign. Nadat de koning een wetsvoorstel heeft bekrachtigd, volgt op grond van de ministriële verantwoordelijkheid handtekening door de verantwoordelijke minister, waardoor het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.


hierarchische verhouding hoger afkondiging wetten / afkondigen wetten / afgekondigde wetten

nadere verklaring digitale handtekening

47 Grondwet.
Deel deze pagina met:      
Dutch fysieke infrastructuur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (politiek) - infrastructuur ten behoeve van verkeer en vervoer in de vorm van wegen, spoorwegen, waterwegen en luchthavens en bijbehorende voorzieningen.Deel deze pagina met:      
Dutch infrastructuurvergunning English infrastructure licence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informatierecht (telecomrecht) - vergunning die onder de oude Wet op de telecommunicatievoorzieningen de aanleg en het gebruik van huurlijnen regelt. Naast twee landelijke vergunningen hebben er bij de interim-wetgeving tijdelijk regiovergunningen bestaan. Die golden voor een beperkt geografisch gebied. Het vergunningenstelsel is met de komst van de Telecommunicatiewet vervangen door een systeem van registratie. (bron: OPTA)Deel deze pagina met:      
Dutch ras English race

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - groep mensen, dieren of planten die zich door dezelfde erfelijke eigenschappen onderscheiden van andere groepen van dezelfde biologische soort, vaak wordt ook met ras bedoeld een andere huidskleur. Bijv. de mensen met een zwarte huidskleur werd het in Zuidafrika tijdens de Apartheid verboden bepaalde gebieden te betreden.Deel deze pagina met:      
Dutch rasphuis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - tegen het einde van de zestiende eeuw deden de eerste commune gevangenissen hun intrede. Het ~ was een dergelijke gevangenis voor mannen, alwaar ze hout moesten raspen.Deel deze pagina met:      
Dutch rassendiscriminatie English racial discrimination

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht (mensenrechten) - verschil maken in de behandeling tussen personen van verschillende huidskleur (ras). Bijv. ~ is verboden in de grondwet.


Artikel 1 GW:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Deel deze pagina met: