provisionele eis / provisionele vordering (1 gevonden)

Dutch provisionele eis / provisionele vordering English Provisional requirement / provisional claim

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht - soort incidentele vordering; bij dagvaarding of conclusie te stellen vordering dat de rechter een voorlopige voorziening treft voor de duur van het geding. De ~ moet met de hoofdvordering samenhangen. Op de ~ wordt bij tussenvonnis of eindvonnis beslist.


Artikel 208 Rv:

1Incidentele vorderingen worden ingesteld bij procesinleiding, verweerschrift of bij met redenen omklede conclusie. De artikelen 85, 86 en 128 zijn van toepassing. De rechter kan in afwijking van artikel 30k, vijfde lid, termijnen vaststellen voor het indienen van incidentele vorderingen.
2Incidentele vorderingen worden zoveel mogelijk tegelijk ingesteld.


Artikel 223 Rv:

1Tijdens een aanhangig geding kan iedere partij vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het geding.
2Deze vordering moet samenhangen met de hoofdvordering.
§ 6. Zekerheidstelling voor proceskosten

Deel deze pagina met: