prejudiciele herziening (1 gevonden)

Dutch prejudiciële herziening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (Europees recht) - herziening van een beslissing door de instantie waarvan de beslissing betwist wordt. Bijv. een belanghebbende kan beroep instellen tegen een beslissing van de afdeling merkenadministratie van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen); voordat het beroep wordt voorgelegd aan de kamer van beroep (en daarna eventueel aan het Europese Hof van Justitie) krijgt de afdeling merkenadministratie de gelegenheid de beslissing te herzien.


niet gelijk aan prejudiciële beslissing

Artikel 60 Verordening 40/94 EU:

1. Indien de instantie waarvan de beslissing betwist wordt, het beroep ontvankelijk en gegrond acht, moet zij haar beslissing herzien. Deze bepaling geldt niet wanneer tegenover de appellant een andere partij staat.
2. Indien de beslissing niet binnen een maand na ontvangst van de uiteenzetting van de gronden herzien wordt, dan moet het beroep onverwijld worden voorgelegd aan de kamer van beroep, zonder oordeel over de gronden daarvan.


Artikel 109 EOV:

Interlocutory revision
(1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.
(2) If the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Deel deze pagina met: