praesumptio juris et de jure (1 gevonden)

Dutch praesumptio juris et de jure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

procesrecht (bewijsrecht) - Latijn: wettelijk vermoeden, waartegen tegenbewijs niet mogelijk is. Bijv. is een bezitter eenmaal te goeder trouw dan wordt hij geacht dit te blijven.


nadere verklaring aanvullende werking van goede trouw

tegenstelling weerlegbaar / weerleggen

nadere verklaring dwingend bewijs

nadere verklaring de iure / de jure

118 Boek 3 BW.
Deel deze pagina met: