ontwerper (1 gevonden)

Dutch ontwerper English designer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

intellectueel eigendomsrecht (modellenrecht) - persoon die een tekening of model ontwerpt. Bijv. indien een model door een werknemer is ontworpen wordt, afgezien van andersluidend beding, zijn werkgever als ~ beschouwd.


tegenstelling maker

Artikel 6 btmw:

1. Indien een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, de werkgever als ontwerper beschouwd.
2. Indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt, behoudens andersluidend beding, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd.

Deel deze pagina met: