omslagstelsel (1 gevonden)

Dutch omslagstelsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht (sociaal zekerheidsrecht) - in het ~ wordt het totaalbedrag aan uitkeringen voor een bepaald jaar omgeslagen over de premieplichtigen in datzelfde jaar, meestal naar rato van het inkomen. Bijv. WAO.Deel deze pagina met: