NL
NLobjectiveren


Verklaring:
objectivering / objectiveren / geobjectiveerd: strafrecht - vergelijking met een normale situatie of een normaal persoon (een criteriumfiguur), waarbij wordt aangenomen dat wat door de normale persoon wordt gedacht en gedaan ook zo door een ander ervaren moet zijn. De Hoge Raad geeft over het algemeen voorkeur aan ~, m.n. bij reconstructie van de gedachtegang van een verdachte om het onderscheid tussen voorwaardelijke opzet en bewuste schuld te kunnen maken. (S.L.J. Janssen)


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"