NL
NLobductie


Verklaring:
gerechtelijke lijkschouwing / gerechtelijke sectie / autopsie / doodschouw / obductie: strafrecht - door de officier van justitie gelast en door een patholoog anatoom verricht onderzoek aan het lijk om te onderzoeken als gevolg waarvan en op welke wijze de persoon is overleden. ~ gebeurt altijd wanneer er geen sprake is van een "Verklaring van natuurlijk overlijden" door de arts. onderdeel autopsie
wet- en regelgeving Art. 190 WvSr

obductie: Eng.: autopsy: criminologie - (gerechtelijke) schouwing van lijken.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"