munt (10 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap - rond stuk gemerkt metaal, een zekere waarde vertegenwoordigend als betaalmiddel; ook instelling waar geld gemunt wordt.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (economie) - valuta of geldsoort van een land, bijv. euro, dollar, franc.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - misdrijven ter zake van valsheid in gemunt geld en munt- en bankbiljetten.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


rechtswetenschap (economie) - verhouding tussen de hoeveelheden binnen- en buitenlands geld, benodigd om dezelfde hoeveelheid edel metaal te kopen.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


staatsrecht - het recht van steden om munten te slaan, verleend door een vorst.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - munten die uit geldgewin worden beschadigd, bijv. door de rand af te krassen of uit te hollen en het waardevolle metaal vervangen door een minder waardevol metaal


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


ondernemingsrecht (financieel recht) - aanduiding voor de EU-lidstaten die per 1 januari 1999 de euro als gemeenschappelijke munt hebben ingevoerd. (bron: DNB)

onderdeel Europese Unie (EU)

nadere verklaring Europese Economische Ruimte (EER) / (oneigen.) Europese Ruimte


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - het namaken van munten. ~ is bij wet strafbaar gesteld.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


- kleingeld.


Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...


strafrecht - misdrijf door het namaken of vervalsen van munten of munt- of bankbiljetten met het oogmerk deze als echt en onvervalst uit te gegeven. Max. gevangenisstraf: 9 jaar of een boete van € 45.000,-.

Artikel 208 WvSr:

Hij die muntspeciën of munt- of bankbiljetten namaakt of vervalst, met het oogmerk om die muntspeciën of munt- of bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Deel deze pagina met:      
12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.1269 seconds.