medeplichtigheid (1 gevonden)

Dutch medeplichtigheid English complicity

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - opzettelijk behulpzaam zijn of opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf. ~ aan een strafbaar feit is strafbaar gesteld, maar het maximum van de hoofdstraffen wordt met 1/3 verminderd.


Artikel 48 WvSr:

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:
1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.


Artikel 49 WvSr:

1. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij medeplichtigheid met een derde verminderd.
2. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaren.
3. De bijkomende straffen zijn voor medeplichtigheid dezelfde als voor het misdrijf zelf.
4. Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aanmerking die de medeplichtige opzettelijk heeft gemakkelijk gemaakt of bevorderd, benevens hun gevolgen.

Deel deze pagina met: