NL
NLmanifest


Verklaring:
injustice manifeste: rechtsfilosofie - Frans: evident onrecht. In het recht kan ~ als grond gelden om te weigeren recht te spreken.

manifest: politiek - openbare verklaring van een partij, een politieke persoon enz. of (bn.) duidelijk, onmiskenbaar, overduidelijk.

Wet openbare manifestatie (WOM): mensenrechten - wet van 20 april 1988 waarin m.n. de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging worden begrensd. hierarchische verhouding Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
wet- en regelgeving Art. 2 wom, Art. 9 wom


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"