last / (mv.) lasten (1 gevonden)

Dutch last / (mv.) lasten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

goederenrecht (zakelijke rechten) - keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid.


nadere verklaring zakelijk recht / zakelijke rechten


icon advocaatzoeken.nl

Artikel 70 Boek 5 BW:

1. Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard.
2. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.

Deel deze pagina met: