NL
NLkoning


Verklaring:
Commissaris van de Koning: Eng.: King's Commissioner: politiek - staatskundig - voorzitter van het provinciebestuur, van zowel de provinciale staten als de gedeputeerde staten. De ~ wordt benoemd op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd bij koninklijk besluit. nadere verklaring provincie

Commissaris van de Koning: Eng.: King's Commissioner: staatsrecht - ambt dat per provincie bestaat; de ~ wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd voor een periode van zes jaar en vormt samen met provinciale- en gedeputeerde staten het provinciebestuur. nadere verklaring provincie
wet- en regelgeving Art. 61 pw

Commissaris van de Koning: Eng.: King's Commissioner: staatskundig - voorzitter van het provinciebestuur, van zowel de provinciale staten als de gedeputeerde staten. De ~ wordt benoemd op voordracht van de minister van binnenlandse zaken benoemd bij koninklijk besluit. nadere verklaring provincie

Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland: rechtsgeschiedenis - een in 1809 tot stand gekomen wetboek van strafrecht. Het ~ stond sterk onder de invloed van de idealen van de Franse revolutie en gaf uiting van verzet tegen willekeur, machtsmisbruik en rechtsongelijkheid. Het ~ werd in 1886 vervangen door het huidige Wetboek van Strafrecht.

Hare Majesteit de Koningin: Eng.: her Majesty the Queen: staatsrecht - gebruikelijke wijze om naar Koningin Beatrix te verwijzen.

Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings): Eng.: King's Cabinet: politiek - staatskundig - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld. tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd

Kabinet van de Koningin (Kabinet des Konings): Eng.: King's Cabinet: staatskundig - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~ bereidt de afspraken tussen de koning(in) en ministers en staatssecretarissen voor en legt deze vast. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de koningin zijn gericht, worden door het Kabinet behandeld. tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd

Kabinet van de Koningin / Kabinet des Konings: staatsrecht - ambtelijk bureau van de Koningin dat haar administratieve zaken behartigt en ondersteuning biedt bij de uitvoering van haar staatsrechtelijke taken. Het ~, dat onder leiding staat van directeur Felix Rhodius en uit 32 mensen bestaat, maakt de afspraken tussen de koningin en ministers en staatssecretarissen en bereidt ze voor. Ook verzoekschriften van burgers en gratieverzoeken die aan de Koningin zijn gericht, worden door het kabinet behandeld. tegenstelling bureau kabinetszaken tegenstelling kabinet nadere verklaring staatshoofd
wet- en regelgeving Art. 42 Grondwet

koning: staatsrecht - drager van de Kroon; erfelijk staatshoofd; wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.
wet- en regelgeving Art. 1 Statuut, Art. 24 Gw

onschendbaarheid Koning: staatsrecht - de ministers zijn verantwoordelijk voor de uitlatingen van de Koning en van leden van het Koninklijk Huis.
wet- en regelgeving Art. 42 Gw

oproeping van de koning / (oneig.) dagvaarding van de koning: Eng.: summon the king: burgerlijk procesrecht - het dagen van de koning voor de rechter; moet gedaan worden aan de persoon of in het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. onderdeel dagvaarding / (mv.) dagvaardingen / dagvaarden / gedagvaard
wet- en regelgeving Art. 48 Rv

troonsafstand / afstand van koningschap: staatsrecht - besluit van de koning om afstand te doen van de troon; afstand van het koningschap. De koning die een huwelijk aangaat zonder bij de wet verleende toestemming van de Staten-Generaal, moet ~ doen. Bijv. in de jaren vijftig van de vorige eeuw dreigde ~ voor Koningin Juliana wegens de Greet Hofmans-affaire;opzeggen van (de mogelijkheid op) het koningschap door een huwelijk aan te gaan buiten bij de wet verleende parlementaire toestemming. Bijv. het huwelijk tussen Johan Friso en Mabel Wisse Smit. (2004) hierarchische verhouding troonopvolging
wet- en regelgeving Art. 27 Grondwet, Art. 28 Grondwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz: rechtsgeschiedenis - van 30 april 1980 t/m 30 april 2013: vermelding in de aanhef van alle formele wetten in Nederland. (thans) Prinses Beatrix voerde de volgende titels: Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere, Markiezin van Vlissingen, Gravin van Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg, Burggravin van Antwerpen, Barones van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het land van Cuijck, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstel, Warneton, Arlay en Nozeroy, Vrijvrouwe van Ameland, Vrouwe van Borculo, Breedevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geertruidenberg, Clundert, Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, St. Maartensdijk, Soest, Baarn, Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, St. Vith, Buettgenbach, Niervaart, Daasburg, Turnhout, Besançon.
wet- en regelgeving Art. 2 Statuut, Art. 4 Statuut


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"