kenbaarheidsvereiste (1 gevonden)

Dutch kenbaarheidsvereiste

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht (overeenkomstenrecht) - een van de vereisten voor een beroep op dwaling. Het moet voor de wederpartij duidelijk zijn geweest dat de omstandigheid waardoor er gedwaald werd, belangrijk was voor het aangaan van de overeenkomst. Bijv. verzekeringsrecht: het moet voor de verzekerde kenbaar zijn geweest dat zijn verzwijging relevant zou zijn voor de verzekeraar.


hierarchische verhouding hoger dwaling

hierarchische verhouding hoger wilsgebrek

hierarchische verhouding hoger wil

Artikel 228 Boek 6 BW:

1Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a.indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;
b.indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c.indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.
2De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.

Deel deze pagina met: