kansspel (4 gevonden)

Dutch kansspel English game of chance

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - spel waarbij de aanwijzing der winnaars vindt plaats door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, en waar prijzen of premies mee gewonnen kunnen worden. Bijv. een loterij is een ~


Artikel 1 Wet op de Kansspelen:

Behoudens het in Titel Va van deze wet bepaalde is het verboden:
a. gelegenheid te geven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge deze wet vergunning is verleend;
b. de deelneming hetzij aan een onder a bedoelde gelegenheid, gegeven zonder vergunning ingevolge deze wet, hetzij aan een overeenkomstige gelegenheid, gegeven buiten het Rijk in Europa, te bevorderen of daartoe voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken in voorraad te hebben;
c. gebruik te maken van een onder a bedoelde gelegenheid, wetende dat voor het geven daarvan geen vergunning ingevolge deze wet is verleend;
d. opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden te wekken dat voor een gelegenheid als onder a bedoeld ingevolge deze wet vergunning is verleend, of dat aan de verleende vergunning geen voorschrift of niet al de gestelde voorschriften zijn verbonden.


Artikel 27g Wet op de Kansspelen:

Tot het organiseren van een speelcasino kan uitsluitend vergunning verleend worden overeenkomstig de bepalingen van deze titel.
2. Onder speelcasino wordt verstaan de voor het publiek opengestelde of bedrijfsmatig gedreven inrichting, waar door middel van gemeenschappelijk beoefende kansspelen aan de deelnemers de gelegenheid wordt gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling, waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.

Deel deze pagina met:      
Dutch kansspelbelasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - belasting die door de winnaar van een kansspel (niet zijnde een casinospel) moet worden betaald, als de prijs meer dan een bepaald bedrag bedraagt. De ~ moet door de aanbieder worden betaald als het wel een casinospel betreft.


1 Wet op de kansspelbelasting.
Deel deze pagina met:      
Dutch kansspelvergunning

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - vergunning, vereist door de Wet op de kansspelen, om een kansspel aan te bieden


3 Wet op de Kansspelen.
Deel deze pagina met:      
Dutch kleine kansspelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap (algemeen) - spelletjes, waarbij de kans op een prijs door toeval wordt bepaald, maar die toch aan een lichter regime zijn onderworpen dan echte kansspelen zoals de lotto. Het moet gaan om bijv. een vereniging, die het organiseren van kansspelen niet als doel heeft en waarbij het prijzengeld beperkt is.


7c WoK.

7d WoK.
Deel deze pagina met: