NL
NLinvestering


Verklaring:
investering / investeren / geïnvesteerd: fiscaal recht - het aangaan van verplichtingen ter zake van aanschaffing of verbetering van een bedrijfsmiddel, alsmede het maken van voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel, voor zover die verplichtingen en kosten op de belastingplichtige drukken.
wet- en regelgeving Art. 3.43 wet IB 2001

investeringsaftrek: Eng.: investment allowance: fiscaal recht - indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan door een belastingplichtige naast de afschrijvingen een deel van het investeringsbedrag aanvullend ten laste van de winst worden gebracht. De ~ kan de vorm hebben van kleinschaligheids-investeringsaftrek, van energie-investeringsaftrek en van milieu-investeringsaftrek. nadere verklaring aanloopverliezen
wet- en regelgeving Art. 3.40 wet IB 2001

investeringsrekening: rechtswetenschap - rekening waarop geld voor investeringen gestort wordt bestemd. (De Wet Investeringsrekeningen is ingesteld om als overheid selectief investeringen te bevorderen die goed zijn voor werkgelegenheid en milieu.)


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"