internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht (1 gevonden)

Dutch internationaal privaatrecht (IPR) / aanwijzend recht English private international law

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal recht (internationaal privaatrecht) - rechtsgebied gevormd uit diverse nationale wetten; vooral m.b.t. de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van een burgerlijk geschil (met grensoverschrijdende kenmerken) kennis te nemen en (zo ja) welk recht hij dan dient toe te passen. Bijv. Een Italiaanse en Nederlander zijn in Frankrijk gehuwd, maar willen in Nederland scheiden.


onderdeel Wet conflictenrecht huwelijk (WCH)

tegenstelling volkenrecht

niet gelijk aan privaatrecht / burgerlijk recht / civiel recht

hierarchische verhouding hoger handelsrecht

Artikel 6 wet ab:

De wetten betreffende de regten, den staat en de bevoegheid der personen, verbinden de Nederlanders, ook wanneer zij zich buiten ãs lands bevinden.


Artikel 1 wchr:

Het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime wordt aangewezen door de bepalingen van het op 14 maart 1978 te Æs-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, waarvan de Franse en Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn gepubliceerd in het Tractatenblad 1988, nr. 130.

Deel deze pagina met: