insubordinatie (2 gevonden)

Dutch insubordinatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - als een opvarende van een Nederlands schip aan boord de schipper feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging daarmee tegen hem verzet of hem opzettelijk van zijn vrijheid van handelen berooft.


nadere verklaring muiterij

Artikel 395 WvSr:

1. De opvarende van een Nederlands schip of zeevissersschip die aan boord de schipper, of de schepeling die aan boord of in dienst een meerdere in rang feitelijk aanrandt, zich met geweld of bedreiging met geweld tegen hem verzet of hem opzettelijk van zijn vrijheid van handelen berooft, wordt, als schuldig aan insubordinatie, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. De schuldige wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben;
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie, indien zij zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebben;
3°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij de dood ten gevolge hebben.

Deel deze pagina met:      
Dutch insubordinatie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht (militair strafrecht) - weigering om orders uit te voeren; zich verzetten tegen een meerdere in dienstverband.


onderdeel muiterij

niet gelijk aan desertie / deserteren / gedeserteerd


Deel deze pagina met: