NL
NLimmuniteit


Verklaring:
diplomatieke immuniteit: Eng.: diplomatic immunity: diplomatiek recht - onschendbaarheid van de persoon, woning en correspondentie van diplomaten, waardoor zij niet aan de jurisdictie van het gastland zijn onderworpen. Bijv. Rusland weigert de ~ van een Russische diplomaat in te trekken die betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval in Canada. De man is inmiddels teruggeroepen naar Moskou. Rusland heeft aangegeven hem zelf te zullen vervolgen. (2001) nadere verklaring persona non grata

immuniteit: internationaal recht - onaantastbaarheid, onschendbaarheid


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"