huwelijksvereisten (1 gevonden)

Dutch huwelijksvereisten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierechtrecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. man en vrouw moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toestemming nodig van ouders of voogd. Indien zij hun toestemming weigeren kan toestemming worden gevraagd van de kantonrechter.


nadere verklaring huwelijkstoestemming

Artikel 31 Boek 1 BW:

1. Om een huwelijk te mogen aangaan moeten een man en een vrouw de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
2. Het in het vorige lid vermelde huwelijksbeletsel bestaat niet wanneer zij die met elkander een huwelijk willen aangaan de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt en de vrouw een verklaring van een arts overlegt dat zij zwanger is, dan wel haar kind reeds ter wereld heeft gebracht.
3. Onze Minister van Justitie kan om gewichtige redenen ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde vereiste.


Artikel 35 Boek 1 BW:

1. Een minderjarige mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van zijn ouders.
2. Zijn de geestvermogens van een ouder zodanig gestoord, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen of de betekenis van zijn verklaring te begrijpen, dan is zijn toestemming niet vereist.
3. Een minderjarige, die onder voogdij staat, heeft bovendien de toestemming van zijn voogd nodig.

Deel deze pagina met: