NL
NLhuurovereenkomst


Verklaring:
huurovereenkomst / huurcontract: Eng.: tenancy agreement / lease: huurrecht - overeenkomst, waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt om de ander, de huurder, het genot van een zaak te doen hebben gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs, waarbij de andere partij zich verbindt die prijs te betalen. tegenstelling koopovereenkomst / koopcontract
wet- en regelgeving Art. 1625 Boek 7A BW, Art. 201 Boek 7 BW


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"