heteronomie (1 gevonden)

Dutch heteronoom / heteronomie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - staat die afhankelijk is van regels van een andere staat, meestal een bezettende macht. ~ komt meestal neer op een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van een staat.


nadere verklaring heteronoom recht

tegenstelling autonomie / autonoom / autonomen

niet gelijk aan heterogeen


Deel deze pagina met: