NL
NLharmoniseren


Verklaring:
harmonisatie / harmoniseren / geharmoniseerd: Europees recht - in overeenstemming brengen van nationale wetgevingen in de EU-lidstaten aan Europese richtlijnen, waarbij vaak aan de lidstaten nog enige beleidsruimte wordt gelaten. Bijv. opdat binnen de EU dezelfde maximumstraffen voor drugsdelicten gelden of overal op dezelfde manier wordt omgesprongen met zaken m.b.t. intellectuele eigendom. niet gelijk aan unificatie / unificeren / geünificeerd

harmonisering / harmoniseren / geharmoniseerd: Europees recht - het op elkaar afstemmen van wet- en regelgeving door verschillende soevereine staten.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"