NL
NLharmonisatie


Verklaring:
harmonisatie / harmoniseren / geharmoniseerd: Europees recht - in overeenstemming brengen van nationale wetgevingen in de EU-lidstaten aan Europese richtlijnen, waarbij vaak aan de lidstaten nog enige beleidsruimte wordt gelaten. Bijv. opdat binnen de EU dezelfde maximumstraffen voor drugsdelicten gelden of overal op dezelfde manier wordt omgesprongen met zaken m.b.t. intellectuele eigendom. niet gelijk aan unificatie / unificeren / geünificeerd

harmonisatiewet: Eng.: Dutch Harmonization Act: onderwijsrecht - wet uit 1988 waarin de maximale inschrijvingsduur voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) zes jaar werd. Studenten in het hbo moesten volgens de ~ ook collegegeld gaan betalen.


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"