NL
NLgewraakt


Verklaring:
wraking / wraken / gewraakt: procesrecht - stellen dat de rechter of arbiter vermoedelijk niet onpartijdig is en daarom verzoeken dat hij de zaak niet langer behandelt, maar zich door een ander laat vervangen; verzet tegen het fungeren van een bepaalde persoon als rechter uit hoofde van gerechtvaardigde twijfel aan zijn onpartijdigheid. nadere verklaring onafhankelijkheid van de rechter nadere verklaring incident niet gelijk aan wraakmoord
wet- en regelgeving Art. 36 Rv, Art. 512 WvSv


Deel het op:     

Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"